Bilder 2005

Sol oppgang i August
 

Havna vår før den ble helt ferdig.
Ble åpnet 26. Aug. 2005


 

Maxim Gorkiy på besøk på Lovund 24. Aug 2005